De rangorde verdeling van de algemene voorwaarden is als volgt:


1 - De algemene voorwaarden van toeleverancier(s)

2 - NLdigital Voorwaarden 2020

3 - De overeenkomst


In geval de algemene voorwaarde van toeleveranciers een of meer bepalingen uit de NLdigital voorwaarden nietig verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en toepasbaar.

M2C Telecom gebruikt voor alle overeenkomsten de NLdigital2020 voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.